publicisztika

A romániai népszámlálás meghatározza az erdélyi magyarság elkövetkező 10 évét!

A jelenleg zajló romániai népszámlálás meghatározza az erdélyi magyarság elkövetkező 10 évét! E hét vasárnap éjfélig lehet kitölteni online a népszámlálási kérdőívet.

  • Nyelvhasználati és kisebbségi jogok,
  • oktatási és kulturális intézmények állami támogatása,
  • egyházak finanszírozása,
  • pénzügyi támogatások

mind olyan területek, amelyek a népszámlálás eredményétől is függenek.

Pálmai Tamás: A jó pásztor

„Nyelvében él a nemzet” - ezt a mondatot először Széchenyi István mondta. Majd Kodály Zoltán pár évvel később úgy fogalmazott: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” A magyar kultúrát pedig csak magyarul lehet megérteni és csak magyarul lehet továbbadni. Ha ez nem történik meg, akkor hosszútávon nem tud egy magyar közösség fennmaradni.

Ágoston atya

Pálmai Tamás: Dimenziók

Olvasgatok. Húsvét hétfője van. Régebb ilyenkor már javában locsoltunk és óvatosan, beosztással kortyolgattuk a köményes pálinkát. Most csendben olvasgat az ember, amíg az unokák alszanak, kihasználva e ritka pillanatot. Közben jár az agya, ugye. Sorozatban ötödik napja voltam szentmisén. Ma a nigériai atyánknak két hazájabeli kispap volt a vendége. Szegeden tanulnak. Magyarul mondták a Miatyánkot és közel két méteres szálfatermetükkel, arcukon gyereki mosollyal álltak a templom előtt mise után és meglocsoltak minden nőt, lányt. Idilli kép volt és közben keményen realista.

Pálmai Tamás: Ember a talpán

Ember a talpán az, aki ma el tud igazodni a teljes megbolondulás felé haladó világunkban. Erről is beszélgettünk ma Ferenc testvérrel, keményfejű székely barátommal Nagyszalonta felé. Hisz olyan dolgokról hall az ember, amiről nyilvánvaló, hogy marhaság, mégis világhatalomnyi országok veszik komolyan.

„Ki kell mondanunk: a győzelem megérdemelt volt” - Harrach Péter a választásról

Kellő távolságban vagyunk a választástól. Az érzelmek csillapodnak, megkockáztathatjuk az elemzést. Igaz, hogy ezt már sokan megtették, ki szakmai szemmel, ki azon melegében, örömmámorban, vagy letaglózva. Az én nézőpontom körön belül van, ha nem is a centrumban.

Ki kell mondanunk: a győzelem megérdemelt volt, két okból is. Az elmúlt évek teljesítménye az egyik. A sikernek ez szükséges, de nem elégséges feltétele. Kell hozzá a másik is, a profi kampány (ennek erejét növeli, ha az ellenzéké amatőr).

Lóránt Károly: Európai kihívások

Felszólalás az Európai Politikai Tanulmányok Központjának konferenciáján[1]

Először is szeretném megköszönni a meghívást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek az olasz parlament képviselőházában. Egy civil szervezetet képviselek, amelynek a neve Európai Uniós Civil Együttműködési Tanács. Ezt az együttműködési tanácsot lengyel és magyar civil szervezetek kezdeményezték, és hivatalosan 2019-ben alakult meg Budapesten egy tucat közép-európai és nyugat-európai ország képviselőinek részvételével.

Jön a török!

Nemcsak az ország, Isten hívő népe is két táborra bomlott. Párbeszéd képtelen állapotban vagyunk. A másik fél mindenáron való legyőzésének vágya nem vezet sehová. Ezt a problémát, - egységünk hiányát, - tegyük imában az Úristen elé.

Az író, aki még a temetésével is tanított

A közismert bibliai példabeszéd megkülönbözteti a sziklára és a homokra épített házat. Csak az előbbi képes ellenállni szélnek, viharnak. A Biblia azonban szót sem szól a mocsárra való építkezésről. Napjainkban ez az ingatag altalaj is szerephez jut, hiszen naponta látjuk a hazugságokra építőket. Meggyőző példa 2006. A választás előtt az országvezetés még az államelnök előtt is titkolta a gazdaság helyzetét. Ennek ellenére, vagy talán épp ezért, a választási siker nem maradt el.

Az édenkerten túl

Nem vagyok történész, csak egy laikus ebben a témában, akit viszont mindig érdekelt a történelem. Hála ezért a könyvet korán kezembe adó szüleimnek és az első történelemtanárunknak. Chicagoban született, azt regélték róla. Talán ez tette a Gheorghe Gheorghiu-Dej - Ceausescu átmenet utáni időszakban olyan izgalmassá és rejtélyessé őt. Volt valami nagystílű, valami a szó legjobb, legnemesebb értelmében vett liberális szellemiségében. Volt tartása mint tanárnak, mint aligazgatónak. Elegáns volt. Öltözködésben és jellemben egyaránt. Ami akkor nagy szó volt.

Budaházy 17 éve

Soha nem láttam tisztán Budaházy ügyében. Hol áldozatnak látszott, hogy bűnösnek. Hiteles szó nem jutott el hozzám. Most, hogy ennyi év után elsőfokon elítélték, a Védett Társadalom Alapítvány nyilatkozatával, amit ide másolok, teljesen egyetértek. Nagyon sok példa mutatja, hogy hazai bíróságaink ítéletei nincsenek összhangban egymással. Nem látjuk azt sem, hogy a rendre felülbírálatra szoruló ítéleteknek lenne bármi következménye annak a bírónak a számára, aki távolról sem sine ira et studio dönt emberi sorsokról.