Surján László

Pálmai Tamás: A jó pásztor

„Nyelvében él a nemzet” - ezt a mondatot először Széchenyi István mondta. Majd Kodály Zoltán pár évvel később úgy fogalmazott: „Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” A magyar kultúrát pedig csak magyarul lehet megérteni és csak magyarul lehet továbbadni. Ha ez nem történik meg, akkor hosszútávon nem tud egy magyar közösség fennmaradni.

Keressük a béke hangját.

Nemcsak a történelem az élet tanítómestere, hanem a népmese is lehet. Napjainkban az orosz-ukrán vitát fegyverrel rendezők vagy a nagy szankciós csomagokat gyártók biztosan nem ismerik a szegény legény házasságáról szóló mesét. A szegény legény elvett egy szegény lányt. A lány elmondta neki, hogy ha ő megharagszik, nem szól két hétig se. Az ember meg azt mondta, hogy ha akkorára, mikorra kell, nincs az étel készen, megeszik egy fej vöröshagymát, attól olyan részeg lesz, hogy összetör mindent. Hát egyszer hazamegy a dologból a szegény ember, látja, nincs vacsora.

David Engels Európa-képe

Tömeges bevándorlás, az értékek hanyatlása, a gender ideológia, radikalizálódás, párhuzamos társadalmak, pártkartellek, társadalmi polarizáció, adósságválságok – bármerre is nézünk, Európa szétesni látszik a szemünk előtt. A politikailag korrekt univerzalizmus a katasztrófa szélére sodort bennünket. Legfőbb ideje, hogy visszatérjünk azokhoz az értékekhez, amelyek egykor a Nyugat nagyságának gyökerei voltak, ha el akarjuk kerülni a legrosszabb forgatókönyveket.

A kronika.ro képe

Megszámláltatunk

A romániai népszámlálás 2022 márciusa és júliusa között zajlik. Bárki kitöltheti interneten a saját kérdőívét, bemehet egy un. összeíró pontra, vagy hagyományos módon otthonában fogadhatja a számlálóbiztost. A hatályban lévő népszámlálási törvény értelmében 30 év óta először az összeírás magyar nyelven is történhet.  A népszámlálás roppant fontosságát az erdélyi magyarság számára az adja, hogy kiderüljön, hol tartunk.

Éljen Május 1!

Valaha vértanúkat ünnepelt ezen a napon a katolikus egyház, tehát papjai vörösben miséztek. Állítólag Szegeden egy ügybuzgó református csendőr lázítás címén elő is állított egy plébánost. Ebből a történetből/adomából is látszik, érzékeny napról van szó. Az alábbi összeállítás tíz éves lépésekben mutatja be, miként tükröződött 1922 óta ez a munkásünnep a Népszava májusi első számaiban. Túl sok kommentárra nincs szükség.

1922.

Jön a török!

Nemcsak az ország, Isten hívő népe is két táborra bomlott. Párbeszéd képtelen állapotban vagyunk. A másik fél mindenáron való legyőzésének vágya nem vezet sehová. Ezt a problémát, - egységünk hiányát, - tegyük imában az Úristen elé.

Az író, aki még a temetésével is tanított

A közismert bibliai példabeszéd megkülönbözteti a sziklára és a homokra épített házat. Csak az előbbi képes ellenállni szélnek, viharnak. A Biblia azonban szót sem szól a mocsárra való építkezésről. Napjainkban ez az ingatag altalaj is szerephez jut, hiszen naponta látjuk a hazugságokra építőket. Meggyőző példa 2006. A választás előtt az országvezetés még az államelnök előtt is titkolta a gazdaság helyzetét. Ennek ellenére, vagy talán épp ezért, a választási siker nem maradt el.

""

Árpád-házi Szent Margit tanítása

1242-ben az ország a honfoglalás utáni időszak első nagy katasztrófáját szenvedte el, kilátástalan helyzetben volt. A király, IV. Béla a Split közeli Klissa váráig futott. Európa nyugati felétől nem kapott segítséget. Reménytelen helyzetében születendő gyermekét Istennek ajánlotta, az ország megmenekülését kérve. A tatár (mongol) erők felperzselték az országot, de nem tudtak véglegesen berendezkedni, végül kivonultak az országból. A vallásos köztudat úgy tartja: az Úristen elfogadta az áldozatot. A királyi pár megtartotta a szavát: Margitot négyéves korától apácának nevelték.

Ferenc pápa felajánló imája Mária Szeplőtelen Szívének

Március 25-én, pénteken, a 17 órakor kezdődő bűnbánati szertartás keretében a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa felajánlja Oroszországot és Ukrajnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. A Vatikán hivatalos oldalán 29 nyelven tették közzé a felajánló ima szövegét március 23-án. Az alábbiakban közöljük a teljes magyar nyelvű fordítást.

Budaházy 17 éve

Soha nem láttam tisztán Budaházy ügyében. Hol áldozatnak látszott, hogy bűnösnek. Hiteles szó nem jutott el hozzám. Most, hogy ennyi év után elsőfokon elítélték, a Védett Társadalom Alapítvány nyilatkozatával, amit ide másolok, teljesen egyetértek. Nagyon sok példa mutatja, hogy hazai bíróságaink ítéletei nincsenek összhangban egymással. Nem látjuk azt sem, hogy a rendre felülbírálatra szoruló ítéleteknek lenne bármi következménye annak a bírónak a számára, aki távolról sem sine ira et studio dönt emberi sorsokról.